• sales@blu-gas.com
  • 02 718 0427-31 , 092-1597777 , LINE ID : @blu-gas1967

ติดต่อเรา

ประสบการณ์กว่า 50 ปี
หน้าแรก/ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 1999 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล์

sales@blu-gas.com
www.blu-gas.com

โทรศัพท์/แฟกซ์

โทรศัพท์ : 02 718 0427-31 , 092-1597777 , LINE ID : @blu-gas1967
แฟกซ์ : 02 314 5938

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน